Ženský Portrét – Woman Portrait – Praha


Podařilo se mi realizovat jedno mé přání. Nafotit Ženský Portrét – Woman Portrait!

Hledal jsem ateliér s denním světlem. Ale nepodařilo se to. Musel jsem použít ateliér se záblesky. Ale snažil jsem se, aby to nepůsobilo moc uměle.

Modelku Denisu jsem trochu nutil možná do nepřirozených poloh :-)) Ale výsledek vidíte zde.

Několik věcí ještě zbývá poladit, ale mám z toho opravdu dobrý pocit a radost. Nafotil jsem to, co bylo na 100% podle mých představ.

Nechci fotit lidi jako na občanku. Chci dělat svojí práci dobře. Tak budu rád za Vaše postřehy a komentáře.

Na blogu píšu o mém stylu práci i o focení v ateliéru. Třeba Vám to pomůže se rozhodnout a zjistit víc o mojí práci. Ženský Portrét – Woman Portrait mohu fotit také toptechnikou na středoformát. Fotografie získají unikátní look a neuvěřitelný detail.

Samozřejmostí je i tisk fotografií na vhodný materiál a vámi zvolený formát.


I managed to realize one of my wishes. Take a feminine portrait!

I was looking for a studio with daylight. But it did not work. I had to use the studio with flashes. But I tried not to do so artificially.

I’ve kind of pushed Denis into unnatural positions :-)) But you can see the result here.

There are a few things left to do but I really enjoy feeling and joy. I photographed what was 100% of my imagination.

I do not want to shoot people like a citizen. I want to do my job well. So I will be happy for your comments and comments.

On my blog, I’m writing about my style of work and photography in the studio. Maybe it will help you decide and find out more about my work. Ženský Portrét – Woman Portrait I can also shoot toptechnics on a medium format. Photos get a unique look and incredible detail.

Of course, you can also print photos on the appropriate material and your chosen format.


model: Denisa
mua: Líla


Plánujete svatbu?  Napište mi! Rád přijedu.
Planning a wedding? Get in touch! I’m ready to come.

 

This entry was posted in Fotografie - Photography and tagged , , , , , , .