Ženich – Groom

Asi všude po světě je svatba více snem ženy. A tady u nás se články a weby o svatbách zaměřují asi z 99,99999% jen na ženy. Přijde mi to škoda. Je to přece svatba DVOU lidí – NEVĚSTA & ŽENICH / BRIDE and GROOM!

Ženich by si měl svatbu užít. Stejně jako nevěsta. A měl by i dobře vypadat na fotkách. Jak na to?

Myslete i na sebe!
Alespoň trochu. Koupit si flašku dobré whisky a skleničky k tomu. Nebo doutníky.
Pásek, motýla, kšandy, atd. Udělejte to podle sebe. Bude se dobře cítít a bude to poznat. A budou i lepší fotky.

A rozjeďte zábavu!

Mi chlapi to máme jednodušší. Žádné dlouhé líčení. I když to také úplně neplatí na 100%.
Ale domluvte se s přáteli a vymyslete si nějakou “lumpárnu”. Díky tomu ostatní odreagujete a uvolníte. A opět, bude to vaše svatba, kterou si naplno užijete. Nikdo se nebude extra strachovat co není a co se zdrželo.

Na takové svatbě chci být s vámi!


Plánujete svatbu, hledáte fotografa?  Napište mi! Rád přijedu.


pavel dufek fotograf Ženich Groom

 

pavel dufek wedding photographer Ženich Groom

 

 
 

Everywhere around the world, wedding is more of a dream woman. And here with us, articles and sites about weddings target about 99.99999% only for women. It will pity me. He’s a wedding of two people – Bride & Groom / Nevěsta & Ženich!

The bridegroom should enjoy the wedding. Just like the bride. And he should look good in the photos too. How to do it?

Think about yourself!
At least a little bit. Buy a bottle of good whiskey and glasses to do it. Or cigars.
Tape, butterfly, chews, etc. Do it yourself. He will feel good and will know it. And better photos will be.

 
And have fun!
Guys, we’re easier. No long makeup. Even if it does not fully pay for 100%.
But get in touch with your friends and figure out a “burglar”. This makes others relax and relax. And again, it will be your wedding that you will enjoy. No one will be extra worried about what is not and what has been abstaining.
At such a wedding I want to be with you!

Planning a wedding, looking for a photographer? Get in touch! I’m ready to come.

This entry was posted in Fotografie - Photography and tagged , , , , , , , .