Welcome Autumn, Goodbye summer!

Welcome Autumn, Goodbye summer!

Welcome Autumn, Goodbye summer!

Every day a different. Every day some changes. And fast.

And yet some days are so beautiful.

Beautiful for photography. They have their own atmosphere. Autumn weddings are also beautiful. Just need luck for the weather. But it sometimes comes out, like in Marianske lazne. After 14 days of rain one sunny autumn day! It was not planning, just to use. And at most.

Beautiful place to shoot is Stromovka. There are new pools and bridges over them. There is no problem of nearby snacks for children.

That is why we are in this period flexible. Quickly adapt. Want to try it? Let’s go Welcome Autumn, Goodbye summer!

If you want to be sure we shoot in the studio. Anytime.


Vítáme podzim, Nashledanou léto!

Každý den jiný. Každý den nějaké změny. A hodně rychle.

A přitom některé dny jsou tak krásné. Krásné pro focení.

Mají svou atmosféru. Proto jsme v tomto období flexibilní. Podzimní svatby jsou také krásné. Jen je potřeba mít štěstí na počasí. Ale někdy to vyjde, jako třeba v Mariankých lázních. Po 14 dnech deště jeden slunečný podzimní den! To nešlo naplánovat, jen využít. A to maximálně.

Krásné místo na focení je Stromovka. Jsou tam nová tůně a mosty přes ně. Není problém blízkého občerstvení pro děti.

Rychle se přizpůsobíme. Chcete to zkusit?  Vítáme podzim, Nashledanou léto!

Pokud chcete jistotu, fotíme v ateliéru. Kdykoli.


Plánujete svatbu, hledáte fotografa?  Napište mi! Rád přijedu.
Planning a wedding, looking for a photographer? Get in touch! I’m ready to come.

 

This entry was posted in Fotografie - Photography and tagged , , , , , , .