I have been devoted to wedding photography for about 5 years. I photographed over 100 weddings.

I’ve always been looking for a different perspective on the resulting photo. Even at a very common wedding venue, it was a desire to create something extraordinary that drives me forward.

And in 2018 street photography changed my life.

I changed this web presentation. I want to show things I work on both commercial and personal projects.

But back to weddings.

I shoot weddings documentary. That means I don’t pose anybody, I don’t say cheese and similar words.
I walk a lot, looking for the best shot of the moment it really is you, you play nothing.

Wedding photography is part of my family heritage. When your children and grandchildren are watching it, those who are just born and telling you what a great couple you are will be in tears.

I stopped taking pictures of weddings for a short time. But I’m back.
I decided to take only a very limited number of weddings each year.

Nice to meet you personally. Let’s get to know each other a little, we’ll talk about wedding photography, expectations, and a glass of Chardonnay. Get in touch.


Svatební fotografii se věnuji asi 5 let. Nafotografoval jsem přes 100 svateb.

Vždy jsem hledal jiný pohled na výslednou fotografii. I na úplně běžném místě svatby to byla touha vytvořit něco nevšedního, co mě žene dopředu.

A v roce 2018 pouliční fotografie změnila můj život.

Předělal jsem tuto web prezentaci. Chci ukázat věci na kterých pracuji jak komerčně tak i osobní projekty.

Ale zpáty ke svatbám.

Fotím dokumentárně. To znamená, že nikoho nepózuji, neříkám sýr a podobná slova. 
Hodně chodím, hledám ten nejlepší záběr momentu, kdy jste to skutečně vy, nic nehrajete.

Svatební fotografie je pro mě součástí rodinného dědictví. Až si jí budou prohlížet vaše děti a vnoučata, ti, kteří se teprve narodí a budou si říkat jaký jste skvělý pár, to bude na slzy.

Fotografování svateb jsem na krátkou dobu přerušil. Ale jsem zpátky.

Rozhodl jsem se každý rok vyfotit jen velmi omezený počet svateb.  

Rád se s vámi osobně setkám. Ať se trochu poznáme, řekneme si možnosti fotografování na svatbě, očekávání a dáme skleničku Chardonnay. Kontaktovat mě můžete zde.

Pavel Dufek is a Czech photographer, specializing in fine art photography, street photography and documentary photography.

Pavel Dufek je český fotograf, specializující se na výtvarnou fotografii, street fotografii a dokumentární fotografii.