I believe there is a story in every photo. I’m not interested in documenting the minute to minute details of an event. My job is to capture that one image that tells a much bigger story & make you remember how you felt. I want to create your visual legacy.

BOOK ME

Tady nejde jen o "nějaké" fotky.

Tady jde o VIZUÁLNÍ DĚDICTVÍ PRO VAŠE DĚTI A VNOUČATA. PRO TY, KDO SE TEPRVE NARODÍ. PRO VAŠI RODINU. PRO VÁS.

BOOK ME

 

Think.... what you want to invest to the quality of
your wedding photos?

We offer only the best shots for the best price.

The wedding photography is not a matter of millions of meaningless photos, it is rather a thing of understanding what is happening there and translating it into pictures.  

It is memory full of emotions of people who are part of your life, and that is priceless.

The wedding photos are frozen moments in time that will last for ever as in the eyes of the couple.

If we have our wedding day because we have found the love of our life and invested all our energy into this unforgettable day, why would not we invest to the best photographs?!

Přemýšlejte, .... co chcete investovat do kvality svých svatebních fotografií?

Nabízíme pouze ty nejlepší snímky za co nejlepší cenu.

Svatební fotografování není jen záležitostí milionu fotek bez významu, ale věc pochopení toho, co se tam děje a přeložit to do obrázků.

Je to paměť plná emocí lidí, kteří jsou součástí vašeho života, a to je opravdu k nezaplacení.

Svatební fotografie jsou zmrazené okamžiky v čase, který bude trvat věčnost očima páru.

Jestliže den svatby se koná proto, že jsme našli lásku svého života, a investovali veškerou svou energii do tohoto nezapomenutelného dne, proč neinvestovat do nejlepších fotografií?!