Výroba svatební kytice

Zajímalo mě jak složitá je výroba svatební kytice. Prostě jsem to chtěl zkusit.

Motivovalo mě k tomu i video Jasmine Star, kde kytici vázala.

Patrně to chtělo zvolit jiný termín a neshánět kytky v zimě. To byl trochu první problém. Ale kdy jindy může mít svatební fotograf čas. Nákup stuhy a špendlíků problém nebyl. Na Proseku je specializovaná prodejna a určitě od té doby existují další. I tak to vyšlo skoro na 800,- Kč. Možná v létě budou květiny levnější. Nezjišťoval jsem to.

Získal jsem i nějaký feedback. Měl jsem ty stonky víc křížit přes sebe.

Není to cesta jak ušetřit. Spíš jak být originální a něco vytvořit na svatbu.

Video Výroba svatební kytice je natočené mobilem:-))


Plánujete svatbu, hledáte fotografa?  Napište mi! Rád přijedu.


 

I was wondering how complicated is the production of a wedding bouquet. I just wanted to try it.

I was also motivated by the Jasmine Star video where the bouquet was tied.

She probably wanted to choose a different term and not to bloom the flowers in the winter. That was a bit of a problem. But when the wedding photographer may have time. Buying ribbons and pins was not a problem. There is a specialized store on Prosek, and there are certainly some more since then. Even so it came out at almost 800, – CZK. Maybe flowers will be cheaper in the summer. I did not find out.

I also got some feedback. I should have crossed the stalks more over.

It’s not the way to save. Rather to be original and create something for a wedding.

Video is recorded by mobile :-))


Planning a wedding, looking for a photographer? Get in touch! I’m ready to come.

 

This entry was posted in Fotografie - Photography and tagged , , , , , , , .