Veronika & Lukáš

Wedding Photography Kacina Chateau Kutna hora

That was a ride! And not only because of Prague Public Transport Bus, which took us to Kacina Chateau.

These are people. When I met Veronika, we quickly talked about the beer in Český Brod. The bridegroom was very happy to see me early in the morning. He cut down the grass in the garden, the bride with the ax in his hand … they just had a good start 😀

The bride was nervous from the morning. Her offer was taken by her to prepare her breakfast. I made scrambled eggs, prepared a toast. A little vegetable. Everyone was watching what I was doing. The bride was fine. My mother, still running, allowed me to take pictures. It really was worth it. I just do not know who washed the dishes, but I was not.

The party was in the same place where I had a photo shoot with the bride. Dj played only rock to metall. Nothing else even grandmothers did not dance. Thank you very much to Veronica and Lukáš for trusting that I am going to be with you. Pavel

Planning a wedding on Kacina Chateau Kutna hora or nearby? Get in touch! I’m ready to come.

 

Svatební fotograf zámek Kačina Kutná hora

To byla jízda! A nejen kvůli autobusu MHD Praha, který nás dopravil na zámk Kačina.

Jde o lidi. Když jsem potkal Veroniku, rychle jsme se domluvili u piva v Českém Brodě. Ženich mě velmi rád viděl brzy ráno. Sekal trávu na zahradě, nevěsta se sekerou v ruce … prostě měli dobrý start 😀

Nevěsta byla od rána nervózní. Zaujala jí mojí nabídka, že jí připravím snídani. Udělal jsem míchaná vajíčka, připravil toast. Trochu zeleniny. Všichni koukali, co dělám. Nevěsta byla v pohodě. Maminka, která pořád utíkala mi dovolila jí fotit. Fakt to stálo za to. Jen nevím, kdo umyl nádobí, ale já to nebyl.

Párty byla na stejném místě, kde jsem s nevěstou domlouval focení. Dj hrál jen rock až metall. Na nic jiného ani babičky nešly tančit. Moc děkuji Veronice a Lukášovi za důvěru, že jsem ohl být s vámi. Pavel


Plánujete svatbu v Kutné hoře nebo okolí? Napište mi! Rád přijedu.

Venue: Wedding Photography Kacina Chateau Kutna hora / Místo: Svatební fotograf zámek Kačina Kutná hora