Tužka, papír, obálka, klient

Mě učili, že mám pozdravit, poprosit, poděkovat. Přijde mi to stále jako základní lidská slušnost. Proto téme Tužka, papír, obálka, klient.

A nějakou dobu jsem přemýšlel a hledal způsob, jak poděkovat klientům za jejich důvěru při fotografování.

Takové ty klasické věci jako napsat e-mail nebo sms jsem zkusil. Moc se mi to nelíbilo. Asi je to funkční řešení.

Já se ale snažím o osobní vztah s klientem při focení a potom mám poděkovat tak trochu “neosobně”?

No už tušíte, proč to píšu. Na jednom Marketu v Praze jsem náhodou nalezl to, co jsem chtěl.

A zjistil jsem, jak skoro neumím psát tužkou na papír. Drsné zjištění :-))-:

Ale snažím se a je to způsob, který mi je vlastní a baví mě. Doufám, že i vás.

Pokud někdo lístek ještě nedostal, tak se může brzy těšit. Tužka, papír, obálka, klient!

Přeji hezký den, Pavel


Plánujete svatbu, hledáte fotografa?  Napište mi! Rád přijedu.
Planning a wedding, looking for a photographer? Get in touch! I’m ready to come


 

They taught me that I should greet, ask, thank you. It still comes to me as a basic human decency.

I’ve been thinking for a while and looking for a way to thank clients for their confidence in photography.

I tried those classic things like writing an email or sms. I did not like it very much. It’s probably a functional solution.

But I’m trying to get a personal relationship with the client during the photo shoot, and then I have to thank it a bit “impersonal”?

Now you know why I’m writing it. On one Market in Prague, I happened to find what I wanted.

And I found out how hard I can write pencil on paper. Harsh findings: -)):

But I’m trying and it’s the way that I own and enjoy me. I hope you too.

If someone has not received the ticket, he may soon be looking forward.

I wish a nice day, Paul

paveldufek-wedding.photography-2 Tužka, papír, obálka, klient

 

 

This entry was posted in Fotografie - Photography, Svatební fotograf and tagged , .