Tipy pro fotografování rodin při svatbě

Mohu přiznat, že shromažďování lidí pro rodinné fotografie je nejtěžší část svatebního dne. Nejvíce časově náročná, a nejméně oblíbená. Proto jsem připravil tipy pro fotografování rodin při svatbě.

Ale rodinné fotky jsou jedny z nejdůležitějších, tak to prostě je.

Dobré je mít seznam členů rodiny, ale to se bez pomoci neobejde.

Já se vždy ptám nevěsty a ženicha, zda mi může někdo pomoci.
Aby to byl někdo, kdo zná členy obou rodin. Někdy to budou dva lidé.
A s ním se domluvím, aby udržel po obřadu všechny na svých místech. Potom jim musím koupit drink!

Po obřadu vždy fotím celou skupinu a ihned po ní rodinné skupinové fotografie.
Ve spolupráci s asistenty omezím riziko, že na někoho zapomenu.

A všichni jsou rádi, že focení proběhne rychle a mohou odejít k baru.

Mám fotografie a všichni jsou happy. Doufám, že Vám také pomohly moje tipy pro fotografování rodin při svatbě.


Plánujete svatbu, hledáte fotografa?  Napište mi! Rád přijedu.
Planning a wedding, looking for a photographer? Get in touch! I’m ready to come.


I can admit that collecting people for family photos is the most difficult part of a wedding day. The most time consuming, and the least popular.

But family photos are some of the most important, so it’s just.

It is a good thing to have a list of family members, but that can not be done without help.

I always ask the bride and groom for someone to help me.
To be someone who knows members of both families. Sometimes it’s two people.
And I’ll agree with him to keep all in his place after the ceremony. Then I have to buy them a drink!

After the ceremony I always take a picture of the whole group and immediately after it family group photos.
In co-operation with my assistants, I reduce the risk of forgetting someone.

And everyone is glad that the photo shoot will take place quickly and can go to the bar.

I have a photo and everyone is happy.

This entry was posted in Fotografie - Photography and tagged , , , , , , , .