Skautský ples Újezd nad Lesy

https://douglaska.cz/2019-03-ples.html

Photo © Pavel Dufek – Contact

Pavel Dufek is a Czech photographer, specializing in fine art photography, street photography and documentary photography.

Pavel Dufek je český fotograf, specializující se na výtvarnou fotografii, street fotografii a dokumentární fotografii.