Somewhere legally and somewhere illegally. In Prague, Lime electric scooters are legal, but they are written in newspapers, on the Internet and are becoming a bit of a celebrity.
You will come across them very often when you walk through Prague. Maybe so often that you start to ignore them. Scooters have become a common part of life in the streets of Prague.
At that moment I thought of taking pictures. The idea arose in connection with my other project, I just wanted to include them in other photographs.
However, when viewing and sorting the photos, I noticed that scooters are living their lives. Sometimes they are sunbathing, sometimes they enjoy somewhere, and sometimes they have hard work. Sometimes they wait alone and sometimes they crowd into groups.
That’s why I share my project “Scooters in Prague” here. How well I did it or didn’t write me calmly. I will be glad. Pavel


Někde jsou legálně a jinde ilegálně. V Praze jsou Lime electric scooters legálně, ale píše se o nich v novinách, na internetu a stávají se z nich trochu celebrity.
Při procházce Prahou na ně narazíte velmi často. Možná až tak často, že je začnete přehlížet. Koloběžky se staly běžnou součástí života v ulicích Prahy.
V tu chvíli mě napadla myšlenka začít je fotografovat. Ten nápad vznikl v souvislosti s mým jiným projektem, chtěl jsem je pouze zařadit mezi další fotografie.
Při prohlížení a třídění fotografií jsem si ale všiml, že koloběžky trochu žijí si svým životem. Někdy se sluní, jindy si někde užívají a někdy mají tvrdou práci. Někdy čekají osamoceně a někdy se shlukují do skupin.
Proto zde sdílím můj projekt „Koloběžky v Praze“. Jak moc dobře se mi to povedlo nebo nepovedlo mi klidně napište. Budu rád. Pavel


Pavel Dufek is a Czech photographer, specializing in fine art photography, street photography and documentary photography.

Pavel Dufek je český fotograf, specializující se na výtvarnou fotografii, street fotografii a dokumentární fotografii.