Save Rojava

Solidarity with Rojava! Stop the killing in northern Syria.

Turkey has launched an invasion in northern Syria. The kurdish region of Rojava is being bombarded. The Kurds who fought heroically as allies of the West against the so-called islamic state are dying. This operation of Erdogan is ridicullingly called the Fountain of peace. But we think peace looks different than the bombing of towns and villages.

Czech republic is also co-responsible for the agression being done by a member state of NATO.


Solidaritu s Rojavou! Zastavme vraždění Kurdů v severní Sýrii.

Turecko zahájilo ofenzívu v severní Sýrii. Kurdská oblast Rojava je bombardována. Umírají Kurdové, kteří hrdinně bojovali jako spojenci západu proti tzv. Islámskému státu.

Tento Erdoganův vpád nese výsměšný název Pramen míru. Mír si však představujeme jinak, než bombardováním měst a vesnic.

Česko je také spoluzodpovědné za agresi páchanou členským státem NATO. I když se věci dávají do pohybu, reakce Evropy, tedy i Česka jako její součástí, jsou pomalé. Sankce pouze dopadnou na obyčejné Turky. Okruhu oligarchů v okolí Erdogana se nedotknou.

Na místě bude výstava fotografií od reportérky Markéty Kutilové a sbírka předmětů zaslaných z Kurdistánu.

#stopidet
#riseup4Rojava


Text převzat z https://www.facebook.com/events/502920140255227/

Photo © Pavel Dufek – contact

Pavel Dufek is a Czech photographer, specializing in fine art photography, street photography and documentary photography.

Pavel Dufek je český fotograf, specializující se na výtvarnou fotografii, street fotografii a dokumentární fotografii.