Průhonický park – fotografování

Dovoluji si vás informovat o cenách fotografování v areálu Průhonický park.

Jedná se pouze o poplatek za vstup.

Převzato ze stránek http://www.parkpruhonice.cz:

Filmování a fotografování

V Průhonickém parku je povoleno bez poplatku fotografování a filmování pouze pro soukromé účely.

Pokud chcete využít unikátní scenerie Průhonického parku pro fotografování a filmování ke komerčním účelům, za použití techniky a štábů, nabízíme vám možnost pronájmu našich lokací. V rámci pronájmu nabízíme dle možností i další služby jako např. vyhrazení vybrané lokace, přípojky elektro a voda, zajištění vjezdu techniky, zajištění parkování.

Fotografování svateb konaných mimo areál Průhonický park a zámek je zpoplatněno – cena 500,- Kč.

Fotografování pro komerční účely malého rozsahu – cena 1000,- Kč/ hodina.

Filmování a fotografování je třeba v dostatečném časovém předstihu projednat se Správou Průhonického parku.

Pokud chcete fotografovat rande nebo piknik a podobně, tak se platí 1000,- Kč. Nebo musíte mít svatební šaty 🙂


Plánujete svatbu?  Napište mi! Rád přijedu.


 

I would like to inform you about the prices of photography in Průhonice Park.

This is only an entrance fee.

Taken from http://www.parkpruhonice.cz/en:

Filming and photography

In the Průhonice Park, photography and filming are allowed free of charge only for private purposes.

If you want to use the unique scenery of Pruhonice Park for commercial photography and filming, using technology and crews, we offer you the opportunity to rent our locations. We can also offer other services, such as reservation of a selected location, electricity and water connections, equipment entry, parking.

Photographing of weddings held outside the Průhonický park and the Chateau is charged – price 500, – CZK.

Photography for small commercial purposes – price 1000, – CZK / hour.

Filming and photography must be discussed in good time with the Pruhonice Park Administration.

 

If you want to photograph a date or a picnic and so on, then you pay 1,000, – CZK. Or you have to have a wedding dress 🙂


Planning a wedding? Get in touch! I’m ready to come.

 

This entry was posted in Fotografie - Photography, Svatební fotograf and tagged , , , , , .