Pavla & Kuba

Wedding Photography Water Castle Budyne nad Ohri

Half a year ago I knew the groom would be like Darth Vader. I did not tell anyone. The bride discovered him at the ceremony. The bridegroom Cuba did it for her. She is a big lover of Star Wars. It was funny. The bride at the pre-wedding meeting talked more. I told them to make a wedding according to themselves and not keep what others do. When she left, Cuba explained to me what he had done. For me, great. Do not worry, gentlemen!
The party rained a little, but only a moment, and then immediately asked the bride and groom if they did not mind going out. And a few photos were made, which were also published on one wedding blog.
It even happened to dance! They were both happy!

Planning a wedding in Budyne nad Ohri or nearby? Get in touch! I’m ready to come.

 

Svatební fotograf Vodní hrad Budyně nad Ohří

Půl roku předem jsem věděl, že ženich bude jako Darth Vader. Nikomu jsem neřekl. Na obřadu ho objevila nevěsta. Ženich Kuba to pro ni udělal. Ona je velká milenka Star Wars. Bylo to legrační. Nevěsta na předsvatební schůzce více mluvila. Řekla jsem jim, aby si svatbu udělali podle sebe a nedrží se toho, co dělají ostatní. Když odešla, Kuba mi vysvětlila, co připravil. Pro mě super. Neboj se, pánové!
Při párty trochu pršelo, ale jen chvilku a ihned potom jsem poprosil nevěstu a ženicha, jestli jim nevadí jít ven. A vzniklo pár fotek, které také byly uveřejněny na jednom svatebním zahraničním blogu.
Dokonce došlo i na tanec! Oba byli happy! Díky, že jsem byl váš fotograf!


Plánujete svatbu u Budyně nad Ohří nebo okolí? Napište mi! Rád přijedu.

Venue: Wedding Photography Water Castle Budyne nad Ohri / Místo: Svatební fotograf Water Castle Budyně nad Ohří