Monika & Dan

Wedding Photography – Svatby na statku – Lhota pod Libcany

All three of us met at the Hradec Králové café. Everything was arranged in advance by phone and e-mail. And so we just solved the details of what and how to take pictures.

And when I found out that they were both climbing the rocks, I had to have such photos 😉 It involved the groom. Why a wedding could not be according to their desires and wishes! It must be fun for both of us. The girls are definitely and naturally closer to planning. But it’s about two people, so do not be afraid to ask and talk about things. Then others will admire your wedding.

I also agreed to the first view of the bride, aside from the others. Everything has come out. All styling weddings.

Here are some pictures. Enjoy it. Pavel

Planning a wedding on Pardubice region or nearby? Get in touch! I’m ready to come.

 

Svatební fotograf – Svatby na statku – Lhota pod Libčany

Všichni tři jsem se sešli v kavárně Hradec Králové. Vše už bylo domluveno předem telefonicky a e-mailem. A tak jsme jen řešili detaily co a jak budeme fotit.

A když jsem zjistil, že oba lezou po skalách, musel jsem takové fotky mít 😉 To zapojilo i ženicha. Proč by svatba nemohla být podle jejich tužeb a přání!  Musí to být legrace pro oba. Holkám je plánování určitě a přirozeně bližší. Ale je to o dvou lidech, tak se nebojte ptát a domlouvat různé věci. Ostatní vám potom budou svatbu obdivovat.

Domluvili jsem i místo prvního pohledu na nevěstu, stranou od ostatních. Všechno nám vyšlo. Všetně stylingu svatby.

Zde je pár fotek. Užij si to. Pavel


Plánujete svatbu na Pardubicku nebo okolí? Napište mi! Rád přijedu.

Venue: Wedding Photography – Svatby na statku – Lhota pod Libcany / Místo: Svatební fotograf – Svatby na statku – Lhota pod Libčany