Martina & Lukáš

Wedding Photography Mikulov Chateau

That was something! I was looking forward to this place: the Mikulov Chateau and its surroundings. And wine!That Saturday was really raining. All the apps I have on my mobile have shown that. Except one – Yr.no. It turned out that the rain would be a little bit. Even the arrival from the train to the castle was magical. I found a place with food: – D

I went to the courtyard and waited for the arrival of the wedding guests. Wedding was a little more there. One wedding was taking place inside the castle. But I enjoyed the pictures outdoors and in the rain.

It did not work! About 45 minutes before the ceremony, the sun shone! So we just had to convince the donor a little, and I had a ceremony outside with a view of the Holy Hill. This has its meaning. There were engagements there.

See what happened. Including a walk after Mikulov wine consumption on the way to the Marcela Ihnačák restaurant. They cook very well there! There was a chance we would meet David Koller, but it did not happen. I’m just listening to one Lucie album 😉

I was very happy for such a great place and I wanted to go there again! It was a great company of people! That’s what I need to work. I like Yr.no app. She gave us a positive hope and it was even better.

Enjoy the pictures! Pavel, Wedding Photography Mikulov Chateau

If you planning a wedding in Mikulov or nearby, Get in touch! I’m ready to go!

 

Svatební fotograf zámek Mikulov

To bylo něco! Moc jsem se těšil na toto místo: zámek Mikulov a  okolí. A víno!
Tu sobotu mělo opravdu hodně pršet. Všechny aplikace, které mám ve svém mobilu, to tak ukazovaly. Kromě jednoho – Yr.no. Ukázalo se, že pršet bude jen trochu.Dokonce i příchod od vlaku na hrad byl kouzelný. Našel jsem místo s jídlem: – D

Šel jsem na nádvoří a čekal příjezd svatebčanů. Svateb tam bylo trochu víc. Jedna svatba právě probíhala uvnitř zámku. Já se ale těšil na fotky venku a klidně v dešti.

Nevyšlo to! Asi 45 minut před obřadem začalo svítit sluníčko! Takže jsme jen museli trochu přesvědčit oddávající a měli jsem obřad venku s výhledem na Svatý kopeček. To má svůj význam. Tam totiž probíhaly zásnuby.

Podívejte se, co se stalo. Včetně procházky po mikulovské konzumaci vína na cestě do restaurace Marcela Ihnačáka. Vaří tam velmi dobře! Byla šance, že potkáme Davida Kollera, ale nakonec se to nestalo. Zrovna poslouchám jedno album Lucie 😉

Byl jsem velmi šťastný za takové super místo a chtěl bych tam jít znovu! Byla to skvělá společnost lidí! To je to, co potřebuji k práci. Aplikace Yr.no se mi líbí. Dávala nám pozitivní naději a bylo to ještě lepší.

Užijte si obrázky! Pavel, Svatební fotograf zámek Mikulov.


Jestli plánujete svatbu v Mikulově nebo okolí, napište mi! Rád přijedu!

Venue: Wedding Photography Mikulov Chateau | Místo: Svatební fotograf zámek Mikulov