Fotografování středoformátem FUJIFILM GFX 50S

Fotografování středoformátem FUJIFILM GFX 50S

OK, není to recenze. Jak jsem už několikrát zmiňoval, fotografa nedělá fotoaparát na krku nebo v ruce.
Je to o hlavě a oku [i obou očí :-)))]. Fotoaparát je nástroj k dosažení výsledku.

A já jsem rád, že jsem mohl fotit středoformátem Fujifilm.


OK, it’s not a review. As I mentioned several times, the photographer does not do the camera on his neck or in his hand.
It’s about the head and eye [both eyes :-)))]. The camera is a tool to achieve the result.

And I’m glad I could have taken the Fujifil medium format.

Wedding photographer Medium format Fujifilm

Rozhodně to byla další zajímavá zkušenost. Phase One mám ale pořád za top. Je tomu tak i cenou a ovládáním. Tyto dvě značky se chovají jako běžné zrcadlovky. Nebo bezzrcadlovky. Ale to je jen o zvyku a naučení se nějakých postupů.

Mě zajímal výsledek. A ten je teda luxusní. Super ostrost i při 100% zvětšení, rozsah světel a stínu je také jiná liga.

Přesvědčivá byla i rychlosf ostření a celková odezva GFX 50S. Včetně počtu AF bodů v hledáčku. Znám fotoaparáty, které jsou v tomto směru velmi omezené a celý proces zachycení snímku ja trochu zdlouhavý. Také to má své specifické využití. Já ale fotím i svatbu trochu v běhu. Fotografování středoformátem FUJIFILM GFX 50S bylo opravdu v pohodě včetně rychlosti zápisu na SD karty.


It was definitely another interesting experience. Phase One is still top. This is also the price and the control. These two brands behave like ordinary SLRs. Or wrinkles. But it’s just about habit and learning some practices.

I was interested in the result. And that’s so luxurious. Super sharpness even at 100% magnification, range of lights and shadow is also another league.

The speed of focus and the overall response of the GFX 50S were also convincing. Including the number of AF points in the viewfinder. I know cameras that are very limited in this respect, and the process of taking pictures is a bit tedious. It also has its specific use. But I’m also taking the wedding a bit in the running.

Wedding photographer Medium format Fujifilm

Proč mě to zajímalo?

Prostě vždy chci nabízet něco extra, něco navíc. A pár kolegů v zahraničí fotí i svatbu středoformátem. Tak to chci zkusit i v ČR. Třeba je to nesmysl, ale to ukáže čas.

Pokud chcete velké tisky a nebo velkou knihu z Itálie s množstvím detailů a 3D efektu, nic lepšího nenajdete.


Why do I care?

I always want to offer something extra, something extra. And a few colleagues abroad are also photographing the wedding with a centerform. So I want to try it in the Czech Republic. It may be nonsense, but it will show time.

If you want big prints or a large Italian book with lots of detail and 3D effect, you will not find anything better.


Byl by zájem o svatební fotografování středoformátem FUJIFILM GFX 50S v top kvalitě? Třeba NordicaPhotograpy používají Fujifilm GFX 50S na focení fotografií v horách a dalších lokacích. Budu rád za komentář!

 

Would he be interested in wedding photography with the FUJIFILM GFX 50S in the top quality? For example, NordicaPhotographs use the Fujifilm GFX 50S to photograph photos in mountains and other locations. I’ll be happy to comment!


Plánujete svatbu?  Napište mi! Rád přijedu.
Planning a wedding? Get in touch! I’m ready to come.

 

This entry was posted in Fotografie - Photography, Svatební fotograf and tagged , , , , .