Fotografie jídla – Food Photography


Fotografie jídla – Food Photography jsem se věnoval v době mého ateliérového focení před focením svateb a dokumentu.

Minulý týden jsem byl v Čelákovicích a na několika poutačích viděl pár fotek. Pořád se používají!

Při focení nebyly použity žádné umělé náhražky. Je to jen spolupráce s kuchařem a rychlá práce. Bylo to svíceno zábesky a nebo LED světly.

Nedávno jsem viděl jednu diskuzi ohledně fotografie jídla – food photography na téma jak svítit a aranžovat. Osobně mi přijde lepší fotka, jak jídlo dostane klient, než bílý talíř a na něm nějaké jídlo bez pozadí, příboru, emocí. Krásné fotografie vznikají u okna za použit denního světla. Ale i tam se používají různé modifikátory světla.

Byla to zajímavá zkušenost.


Plánujete svatbu, hledáte fotografa?  Napište mi! Rád přijedu.
Planning a wedding, looking for a photographer? Get in touch! I’m ready to come.


Food Photography – I have devoted myself to photographing food during my atelier photography before wedding and documentary photography.

Last week I was in Čelákovice and I saw some pictures on some banners. They’re still in use!

No artificial substitutes were used during the shoot. It’s just a co-operation with a chef and a quick job. It was a candlelight or LED lights.

I recently saw one discussion about food photography – food photography on how to shine and arrange. Personally, I get a better picture of how a client gets a meal than a white plate, and some food without a background, cutlery, emotion. Beautiful pictures are created at the window using daylight. But even there are different light modifiers.

It was an interesting experience.

This entry was posted in Fotografie - Photography and tagged , , , , , .