Focení Čelákovice, Grádo, Labe

Focení Čelákovice, Grádo, Labe, španělština, prostě paráda. Jo a taky pivo bylo 🙂 Moc jsem si to užil. Nejen tvrdá práce, ale dobrá nálada prostě tomu vždycky přidá něco navíc.  Fotograf musí být prostě někdy trochu “drzý” a ukecaný. Potom není problém něco udělat jinak, navíc, říct názor a nebo být ochotný přijmout názor někoho dalšího, atd. Rozumíte 🙂
Jak to píšu a venku prší, tak se mi trochu stýská po tom letním počasí.

Focení bylo pro kamarádku z Peru. Pšt, připravuje e-shop s oblečením dovezeného právě z Peru. Bude v prosinci.

Fotografování probíhalo bez profi modelek. Našli jsem několk zajímavých míst kolem Čelákovic u Labe. Doufám, že se e-shop podaří brzy spustit. Těším se. Focení Čelákovice, Grádo, Labe proběhlo formou procházky a využití dostupného světla s použitím odrazné desky.


Plánujete svatbu, hledáte fotografa?  Napište mi! Rád přijedu.


pavel dufek fotograf Focení Čelákovice, Grádo, Labe

The shooting of Čelákovice, Grado, Elbe, Spanish, just great. Yeah and the beer was 🙂 I really enjoyed it. Not just hard work, but a good mood just adds something to it. The photographer must be somewhat a little brazen and witty. Then there is no problem doing anything else, moreover, say your opinion or be willing to accept someone else’s opinion, etc. You understand 🙂
As I write it and out of the rain, I miss a little after the summer weather.

The shooting was for a friend from Peru. Prepares an e-shop with clothing imported from Peru. It will be in December.

The shooting took place without professional models. I found some interesting places around Čelákovice near the Elbe. I hope the e-shop will run soon. I look forward to. The shooting of Čelákovice, Grado, Elbe took place in the form of a walk and use of available light using a reflective plate.


Planning a wedding, looking for a photographer? Get in touch! I’m ready to come.

 

This entry was posted in Fotografie - Photography, Spolupráce and tagged , , , , , , .