My dad was fishing. Maybe every weekend. As a kid I went to the water with him. Later I was fishing alone. I haven’t caught fish for a long time. But I still like walking around the river. I went to these places when my dad died. It’s very personal.


Můj táta lovil ryby. Možná i každý víkend. Jako malý jsem chodil k vodě s ním. Později jsem lovil ryby sám. Již dlouho nechytám ryby. Ale procházku kolem řeky mám pořád rád. Na tato místa jsem chodil, když můj táta zemřel. Je to velmi osobní.

Photo © Pavel Dufek – Contact

Location: https://goo.gl/maps/goZsH6U2eEkQhy7BA