Čelákovická Duběnka 2018

Taneční soutěž Čelákovická Duběnka 2018 je určena amatérským tanečním skupinám a začínajícím kroužkům. Každý rok se účastní soutěže kolem 1 tisíce dětí. A je mou ctí tuto událost dokumentovat. Celý dokument najdete na Flickeru. Zde je jen malá ukázka z dění v porotě. Jedná se o profesionální porotu, opravdové mistry v oboru. Osobně to vnímám jako ohromnou příležitost získat feedback pro úplné nováčky od těch top. 

Když jsem ty fotografie vybíral a upravoval, tak jsem přemýšlel vydat knihu o Duběnce. 

__

Samozřejmě stále jsou mou prioritou svatby, které fotím reportážním stylem. Také fotím charitativní akce a dokumentuji firemní události. Hledáte fotografa? Napište mi a vymyslíme ideální řešení pro vás.


Dance competition Čelákovická Duběnka 2018 is intended for amateur dance groups and starting circles. Every year about 1 000 children participate in the competition. And it is my honor to document this event. The whole document is on Flicker. Here is just a small sample of the jury events. It is a professional jury, true masters in the field. Personally, I see it as a great opportunity to get feedback for complete newcomers from top ones.

When I picked and edited the photos, so I thought to publish a book about Čelákovcká Duběnka.

__

Of course, my wedding is the priority of my wedding photography. I also take pictures of charity events and document business events. Are you looking for a photographer? Write to me and make the ideal solution for you.

This entry was posted in Fotografie - Photography, Spolupráce.