Píšu co chci dělat a jak – Být lidem blíže – 4. část

Dnes to bude o tom, čím fotím a také jak se oblékám na svatbu. Jak být lidem blíže.

Proč? Jednoduše si myslím, že fotograf je vaší součástí na svatbě. Měl by zapadnout mezi vás.

Co mě k tomu dovedlo? Jedna sci-fi scéna v Průhonicích. Jako vždy jsem přijel na místo v dostatečném časovém předstihu. Jdu se podívat, jaké tam je světlo, prostředí, atd. A to velmi opatrně, protože tam probíhala svatba. Nevěsta parádní, ženich to samé. Svatebčané ve slavnostním. A fotograf v propoceném triku a šortkách. 🙁 Jako sorry, ale tohle se mi nelíbilo. Já ho nechci nějak moc hanět. Třeba byli spokojeni. Ale já mám trochu jinou ideu. Cítím se lépe, když jsem součástí svatby. I z toho důvodu, že tam bude fotit kde kdo na svůj foťák nebo mobil. A byla by to třeba škoda hezkého záběru, kdyby tam byl člověk v plavkách a tričku 😀 …

Být lidem blíže znamená i třeba nestrašit s mega foťákem. Nechci se schovávat za mega foťák a velkým objektivem. Ruce, nohy, tělo a místo hlavy foťák. To už nejsem 😀 A jsem za to rád. Dospělí se nebojí, děti nebrečí. Ne to se mi nestalo, ale asi každý znervózní alespoň trochu.

Takže jsem se rozhodl změnit techniku a přejít na bezzrcadlovky. A super. Prostě pokrok nezastavíš. Už jsme se sžili a jsem nadšený. Věřím, že se ze mě stává fotograf, který je blíž k lidem.

Navíc se nabízí další možnosti. Třeba okamžitý tisk fotek na svatbě. Být lidem blíže je pro mě důležitou součástí mé práce.


Plánujete svatbu?  Napište mi! Rád přijedu.


tisk fotografí na svatbě

 

Today it will be about what I’m taking and how to dress for the wedding. How to be closer to people.

Why? I just think the photographer is your part at the wedding. It should fit in between you.

What made me do it? One science fiction scene in Pruhonice. As always, I came to the place in good time. I’m going to see what light there is, the environment, etc. And that very carefully because there was a wedding. The bride is great, the groom the same. Weddings in festive. And a photographer in sweaty trick and shorts. 🙁 I’m sorry, but I did not like that I do not want to hate it anymore Maybe they were happy But I have a little different idea I feel better when I’m part of the wedding I also because she will be photographed where to your camera or cellphone, and it would be a pity for a nice shot if there was a man in swimsuits and a shirt 😀 …

Closer to people I want to be another thing. I do not want to hide behind mega camera and big lens. Hands, legs, body and head camera. I’m not already 😀 And I like it. Adults are not afraid, children do not cry. It did not happen to me, but I think every one of them is nervous.

So I decided to change the technique and go on mirrorless interchangeable-lens camera. Super. You just will not stop the progress. We have already experienced and am excited. I believe that I become a photographer who is closer to people.

In addition, other options are available. Maybe instant print photos at the wedding. Being closer is an important part of my work for me.


Planning a wedding? Get in touch! I’m ready to come.

This entry was posted in Fotografie - Photography, Svatební fotograf and tagged , , , , , , , .