About Pavel Dufek Photographer
Pavel Dufek

It’s me – a documentary and street photographer.

I believe that everything happens for a reason and sometimes they just do not understand.

I’m the guy who tries to make everything as simple as possible and not unnecessarily complicate.

I’ve had a lot of fun in my life, but I also have my scars.

I do not think about myself that I’m good, I feel a little more negatively and try to move forward and improve.

I can’t go shopping hungry. Then I have to go to the store again after buying a bunch of other things I didn’t need.

I always thought that can not read a thick book. So I bought a few of them and read the 429 page book in 3 days. Now I borrow them in the library. There was nowhere to put them.

I love the unexpected moments before the exact planning of every day, both personal and work during shooting.

I like challenges and where others see an unsolvable problem, there I be in one’s element.

I’m the guy who believes that you need to stand out and be different to be successful. But nothing replaces hard work and perseverance. You can’t do without it.

I remember the faces of people, but quickly forget the names. Sometimes even during shooting.

I hate talking about the technical parameters of cameras. I just need a good tool in my hands.

I call myself a photographer, but not because I have a camera.

For me, photography is about building relationships, observing, capturing moments, emotions, and telling a story without words. I put all my passion and energy into it.

Let’s connect and make awesome work together.

To jsem já – dokumentární a pouliční fotograf.

Jsem chlap, který se snaží dělat všechno co nejjednodušší a nic zbytečně nekomplikovat.

Věřím, že se všechno děje z nějakého důvodu a někdy tomu prostě nemusíme rozumět.

Zažil jsem v životě spoustu legrace, ale také mám své jizvy.

Nemyslím si o sobě, že jsem dobrý, spíš se vnímám trochu negativně a melancholicky. Snažím se posouvat dopředu a zlepšovat se.

Nemůžu chodit nakupovat hladový. Nakoupím hromadu jiných věcí, než jsem nepotřeboval.

Vždycky jsem si myslel, že nepřečtu tlustou knihu. Tak jsem si jich několik koupil a přečetl 429 stránkovou knihu za 3 dny. Teď si je půjčuju v knihovně. Nebylo je kam dávat.

Mám rád nepředvídané okamžiky před přesným plánováním každého dne, jak osobního tak pracovního při fotografování.

Mám rád výzvy a kde ostatní vidí neřešitelný problém, tam se cítím jako ryba ve vodě.

Jsem chlap, který věří, že je třeba vyčnívat a být odlišný, abych byl úspěšný. Nic ale nenahrazuje tvrdou práci a vytrvalost. Bez toho to nejde.

Dobře si pamatuji tváře lidí, ale rychle zapomínám jména. Někdy i během fotografování.

Nerad řeším technické parametry foťáků. Jen potřebuji dobrý nástroj ve svých rukách.

Říkám si fotograf, ale ne proto, že mám fotoaparát a mačkám spoušť.

Pro mě je fotografování o budování vztahů, pozorování, zachycení okamžiků, emocí a vyprávění příběhu beze slov. Dávám do toho naplno svou vášeň a energii.

Jestli se vám líbím, nebo se mnou chcete spolupracovat, neváhejte mi napsat.


AWARDS and EXHIBITION

2019

 • Exhibition with Viky >>
 • Rozhovor // Interview >>
 • Exhibition – III. exhibition PSP Public >>
 • Exhibition – Moments of the Streets >>
 • ZIN book SHADOW >>
 • Příběhy fotek – Birds Charles Bridge – selected work >>
 • Masters Class Photographers – selected work in Documentary Photograph
 • Best od Prague Street Photography – selected photo
 • New Website Street Photography

2018 – 2016

 • 11/2018 Leica AKADEMIE WIEN >>
 • 05/2018 start shooting a Street photos
 • Documentary photography Wedding, etc.
 • Your Perfect Wedding Photographer Awards
 • Trying Leica Photography (Q, M, CL)
 • Fearless Photographer

2016 – 2013

 • Small exhibition of Wedding Photographs
 • Opening of an exhibition of photos Čelákovice Evening Run
 • Own Photography studio
 • Fashion Photography
 • Portrait Photography

2013 – 2009

 • Professional Visage – Make-Up Workshop 
 • FASHION WORKSHOP HVAR®
 • Professional Portrait Workshop
 • Studio Lighting Workshop