Pavel Dufek – Documentary and Street Photographer

Photographer who provides authentic, unobtrusive and artistic documentary photography for clients
from all over the world.

My purpose is tell real stories from around the world and create art.


Pavel Dufek zachycuje autentické, nenápadné a umělecké dokumentární fotografie pro klienty z celého světa.

Mým cílem je vyprávět skutečné příběhy z celého světa a tvořit umění.