Documentary Wedding Photographer. What does that mean to you? Simply put, it is telling the story of your wedding day.

Your moments, glances, gestures, touches are always unique and express your emotions, feelings and love. For me these are very valuable detail that I want to capture in photographs full of emotion.

At the same time I understand the formal wedding day, and that's fine, I'm just trying formal group photo session and hold a limited time span.

I strive to capture the beauty of the whole day, including your guests. They are very important people in your life. When the wedding spell ends, the photos will be the only one where you will come back and again to experience these moments again.

Get in touch!

Dokumentární svatební fotograf. Co to pro vás znamená? Jednoduše řečeno je to vyprávění příběhu vašeho svatebního dne. 

Vaše okamžiky, pohledy, gesta, doteky jsou vždy jedinečné a vyjadřují vaše emoce, pocity a lásku. Pro mě jsou to velmi cenné detaily, které chci zachytit na fotografiích plných emocí.

Zároveň rozumím formální stránce svatebního dne a je to v pořádku, jen se snažím formální a skupinové focení držet v omezeném časovém rozpětí. 

Snažím se zachytit krásu celého dne a to včetně vašich hostů. Jsou velmi důležitými lidmi ve vašem životě. Jakmile skončí kouzlo svatby, budou fotografie to jediné, kam se znovu a znovu obrátíte, abyste tyto momenty znovu prožili.

Napište mi ještě dnes.