Pavel Dufek – Documentary and Street Photographer

Photographer who provides authentic, unobtrusive and artistic documentary photography for clients from all over the world.

My purpose is tell real stories from around the world and create art.

Pavel Dufek – Dokumentární a Pouliční Fotograf

Fotograf, který zachycuje autentické, nenápadné a umělecké dokumentární fotografie pro klienty z celého světa.

Mým cílem je vyprávět skutečné příběhy z celého světa a tvořit umění.

Pavel Dufek – Fotógrafo documental y Callejero

El fotógrafo que captura fotografías documentales auténticas, discretas y artísticas para clientes de todo el mundo.

Mi objetivo es contar historias reales de todo el mundo y crear arte.