paveldufek-photographer-041.jpgpaveldufek-photography-036.jpgnevesta svatebni fotograf.jpgpripravy nevesta svatebni fotograf.jpgPavel Dufek photograher 0001-44.jpgPavel Dufek photograher 0001-3.jpgPavel Dufek photograher 0001-13.jpgpavel dufek fotograf  - 1 (1).jpgwedding photography Jihlava_Gábina_a_Petr_Wedding_900.jpgpavel dufek fotograf  - 1.jpgsvatebni fotograf Jihlava Gábina_0008.jpgpaveldufek-photographer-009.jpgPavel Dufek photograher 0001-2.jpgpaveldufek-photographer-588.jpgpaveldufek-photographer-019.jpgpaveldufek-photography.jpg
 


Just one mention for creating photos of people who feel like friends ... This work is super personal. If one of them does not feel sympathy, the emotions will be lost and it will never be 100% ...

To be fair to you, I'm looking for crazy people who live full, laugh with open mouth, jump, dance, ... as if everything ended tomorrow.

People who take their lifestyle and not others ...

I'm looking for people who really show in marriage who they are and where love is in the details ... and they put it all in their big day.

And that's exactly what it is! It will dance, laugh and enjoy ourselves as life friends and take it with the same love and emotion.

I welcome all the different, crazy and spontaneous people without prejudice.

Contact Me


Jen jedna zmínka pro vytváření fotek lidí, kteří se cítí jako kamarádi … Tato práce je super osobní. Pokud někdo z nich necítí vzájemné sympatie, emoce budou ztraceny a nikdy to nebude na 100% ono ...

Aby to bylo vůči vám fér, tak hledám bláznivé lidi, kteří žijí naplno, smějí se s otevřenými ústy, skáčou, tančí, … jako kdyby všechno končilo zítra.

Lidi, kteří se berou podle svého životního stylu a ne podle druhých …

Hledám lidi, kteří opravdově ukazují kdo jsou a kde je vidět láska v detailech … a všechno to dají do svého velkého dne. A to bude úplně moc přesně ono! Bude se tančit, smát se a budeme si užívat jako životní přátelé a fotit to s tou samou láskou a emocemi.

Vítám všechny odlišné, bláznivé a spontánní lidi bez předsudků.

Kontaktujte mě