Wedding Photographer. This work is super personal.

In your day "D" see you laugh, cry, rage maybe ... you may be dressed in front of me. I will take personal moments intimate from morning till night. All day we will be together.

That's why I need you to feel mutual sympathy. Otherwise they will be lost emotion, and it just will not be at 100% that ...

To be fair, I'm looking for crazy, spontaneous people who live full. They laugh with open mouth. Jumping into the water. Dancing as little kids. As if the morning should not be.

People who have a wedding according to their lifestyle and not by others.

I'm looking for people who really show who they are. Where is love in the details and moments ... and they put it all in their big day. And that's exactly what it is!

I love to see all the different, crazy and spontaneous people without prejudice.

Get in touch!

Svatební fotograf. Tato práce je šíleně moc osobní.

Ve váš den “D” vás uvidím smát se, brečet, možná zuřit… Možná se přede mnou budete oblékat. Budu fotit osobní až intimní okamžiky od rána do večera. Celý den budeme spolu.

Proto potřebuji s vámi cítit vzájemné sympatie. Jinak budou emoce ztraceny a prostě to nebude na 100% ono …

Aby to bylo fér, hledám bláznivé, spontální lidi, kteří žijí naplno. Smějí se s otevřenými ústy. Skáčou třeba do vody. Tančí jak malé děti. Jako kdyby ráno nemělo být.

Lidi, kteří mají svatbu podle svého životního stylu a ne podle druhých.

Hledám lidi, kteří opravdově ukazují kdo jsou. Kde je vidět láska v detailech a okamžicích … a všechno to dají do svého velkého dne. A to bude úplně moc přesně ono!

Moc rád uvidím všechny odlišné, bláznivé a spontánní lidi bez předsudků.

Potkejme se!